ข่าวกิจกรรม

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

09-03-2562 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรชาติ  การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู บุคลาการทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงสว่างวิทยา และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดงสว่...

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

09-03-2562 Hits:39 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

เมื่อวันที่จันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรชาติ  การสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครู บุคลาการทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงสว่างวิทยา และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนดงสว่...

Read more

ค่ายดาราศาสตร์

09-03-2562 Hits:40 ข่าวกิจกรรม Super User - avatar Super User

                เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนดงสว่างวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม ค่ายดาราศาสตร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ...

Read more

กลุ่มบริหารงานภายในโรงเรียน