เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สารสนเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบสนับสนุนการจัดการสถานศึกษา

สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม จิกเทิง ตาลสุม 045-843216
2 โรงเรียนดงสว่างวิทยา โนนสวรรค์ นาจะหลวย 045
3 โรงเรียนพะลานวิทยาคม พะลาน นาตาล 0819973360
4 โรงเรียนพังเคนพิทยา พังเคน นาตาล 045-210560
5 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เตย ม่วงสามสิบ 045-370542
6 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ห้วยขะยูง วารินชำราบ 045431195
7 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ สว่าง สว่างวีระวงศ์ 0-4520-2240
8 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี ชีทวน เขื่องใน 0-4523-2057
9 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม บ้านไทย เขื่องใน 0-4524-7641
10 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี 045312764
11 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 045-496030