ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และค่ายวิชาการปรับพื้นฐาน (อ่าน 27) 09 พ.ค. 61
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนดงสว่างวิทยา (อ่าน 5) 04 พ.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษารอบที่ 1 Portfolio ได้ (อ่าน 99) 24 ม.ค. 61
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 138) 10 ม.ค. 61
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม (อ่าน 115) 09 พ.ย. 60
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 140) 02 พ.ย. 60
กิจกรรมสะเต็มศึกษา โรงเรียนดงสว่าง (อ่าน 120) 02 พ.ย. 60
พรบ.อำนวยความสะดวก "คู่มือประชาชนโรงเรียนดงสว่างวิทยา" (อ่าน 760) 03 ส.ค. 58